Nieuws & werfinfo

Terug naar overzicht

28/10/2016

Persbericht gemeente Overpelt: Verbeterd RUP ’Agter de Heuf’ voor invulling publieke ruimte

De gemeenteraad van donderdag 27 oktober 2016 gaf definitieve goedkeuring aan een verbeterd Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) “Agter De Heuf”. Het bestaande RUP werd op een aantal punten bijgesteld, vooral om de inrichting van het openbaar domein en de toekomstige gebouwen beter op mekaar af te stemmen. Een projectontwikkelaar begint binnenkort met de werken voor de bouw van een aantal woningen, kantoren, diensten  en/of winkels en bijhorende parkeergelegenheid. En dus maakt de gemeente van de gelegenheid gebruik om het openbare domein in dit stukje centrum ook meteen aan te leggen. Dit definitief bijgestelde RUP is daarbij als het ware de handleiding. “Voor de concrete invulling zullen we in overleg gaan met de buurtbewoners,” zegt burgemeester Jaak Fransen.

Overpelt groeit, want het heeft heel veel troeven. Maar die groei moet geleidelijk en planmatig gebeuren, om zo de eigenheid van de gemeente te bewaren. Daarom werd in 2010 de Centrumvisie opgesteld. De Centrumvisie geeft een globale visie op en een leidraad naar het toekomstige Overpelt-Centrum, niet voor wat betreft de private gebouwen, maar wel voor wat betreft de open (publieke) ruimten binnen het Centrum. Uit deze leidraad werden een aantal uitvoeringsplannen gedestilleerd en ook al concrete projecten gerealiseerd. Denk maar aan de herinrichting van de Oude Markt, de pastorijtuin en het kloosterpark.

Het gebied ‘Agter de Heuf’ is nog een belangrijke ‘missing link’ in het centrum, zowel voor wat betreft gebouwen als op het vlak van inrichting van het openbaar domein. Daar komt straks dus verandering in: de groene en autoluwe schakel tussen de zogenaamde inkomhal (verbindingsweg, Ringlaan), het terras (Oude Markt), de living (Kerkdijk en omgeving) en de tuin (accommodaties Jeugdlaan) wordt aangelegd .

Dirk Vanseggelen: “We willen vooral de (groene) plaatsen rond de gebouwen kwalitatief uitbouwen met mogelijkheden voor ontmoeting en ontspanning. Ook komen er doorsteken tussen De Heuf en de Dorpsstraat. Deze ingrepen zullen de leefbaarheid en beleving in het centrum ongetwijfeld verhogen.”

“Maar eerst zal één en ander afgetoetst worden bij de bewoners in de buurt. Daarom komt er binnenkort een overleg. Daar worden dan de principes vastgelegd die gevolgd zullen worden bij de inkleding van de publieke ruimte,” besluit burgemeester Jaak Fransen.